Monthly Archives: май 2017

УЦИКТ е с нов директор

УЦИКТ е с нов директор – доц. д-р Александър Григоров. Желаем му ползотворна и приятна работа. Доц. д-р Александър Григоров е с перфектна практика в катедра Софтуерни технологии. Рецензент е на много трудове съчетаващи математическите модели с бизнеса. Проектът SmartCulture е имал за цел да създаде растеж сред творческите индустрии и да укрепи използването на… Read More »