Monthly Archives: ноември 2015

Свободна позиция за „Мрежови администратор“

Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи „Мрежови администратор” на постоянен трудов договор за целите на: Изграждане, развиване и поддържане на опорната Университетска компютърна мрежа; Осигуряване контрол за техническото състояние на мрежата на Университета, организиране и реализиране въвеждането в експлоатация, техническа поддръжка, подмяна, инсталиране и конфигуриране… Read More »

Свободна позиция за „Системен администратор“

Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи „Системен администратор” на постоянен трудов договор за целите на: Поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри; Поддръжка на приложенията и сървърите за бази данни, и инсталираните на тях операционни системи и допълнителен софтуер; Поддръжка на пощенски сървъри; Следи за услугите, сигурността… Read More »

Свободна позиция за „Програмист“

Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи „Програмист” на постоянен трудов договор за целите на: Разработка, интеграция и поддържане на приложения и бази от данни; Изграждане и разработване и интегриране на WEB базирани приложения и информационни системи. Изисквания към кандидатите: Познания по Обектно-ориентирано програмиране и дизайн;… Read More »