УЦИКТ е с нов директор

By | 04.05.2017

УЦИКТ е с нов директор – доц. д-р Александър Григоров. Желаем му ползотворна и приятна работа. Доц. д-р Александър Григоров е с перфектна практика в катедра Софтуерни технологии. Рецензент е на много трудове съчетаващи математическите модели с бизнеса. Проектът SmartCulture е имал за цел да създаде растеж сред творческите индустрии и да укрепи използването на цифровите технологии в културата и културното наследство. Един от представителите на СУ в проекта за между-университетско сътрудничество http://smartculture.eu наред с проф. д-р Красен Стефанов, доц. д-р Павел Бойчев, проф. д-р Иван Койчев е и доц. д-р Александър Григоров.