Скръбна вест

На 04.01.2016 г. на 63 годишна възраст, почина Искра Димова Георгиева, дългогодишна служителка на Университетският център за информационни и комуникационни технологии, с над 40 годишен стаж.

Искра Георгиева е родена на 13 октомври 1952 г. Завършва ФМИ на СУ през 1976 г. като магистър по математика и почти целият й трудов път е свързан със Софийския университет.

Още през 1976 г., почти веднага след дипломирането си, постъпва в Университетския изчислителен център. От 1995 г. е назначена за главен специалист по информационни системи в Университетския изчислителен център. През 2004 г. става ръководител на група “СУСИ”, а само няколко месеца след това и ръководител на направление „Административно-информационни системи“ в УИЦ.

През всичките тези години от тогава до днес Искра беше ключов експерт за повечето действащи в Университета информационни системи, в това число незаменим специалист в кампаниите по прием на студенти, при изготвянето и подаването на всички статистически справки, данни и отчети на Университета към държавните институции. Освен принципен, изключително ценен и отдаден на работата колега, Искра Георгиева бе и изключително честен и прям човек, готов винаги да помогне на колегите си.

Поклон пред паметта й!