Свободна позиция за „Системен администратор“

Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) 
към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи

„Системен администратор”

на постоянен трудов договор 
за целите на:

 • Поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри;
 • Поддръжка на приложенията и сървърите за бази данни, и инсталираните на тях операционни системи и допълнителен софтуер;
 • Поддръжка на пощенски сървъри;
 • Следи за услугите, сигурността и безотказната работа на системите;
 • Инсталира хардуер, софтуер или системни компоненти в съществуващи или нови системи.

Изисквания към кандидатите:

 • Основни познания в администрирането и конфигурирането на Windows операционни системи, както сървърни, така и клиентски;
 • Основни познания в администрирането и конфигурирането на Active Directory Services;
 • Основни познания в администрирането и конфигурирането на компютърни мрежи;
 • Основни познания в бази данни(MSSQL,MySql);
 • Добри познания в използването на MS Office;
 • Добри познания в областта на виртуализацията;
 • Опит с конфигурирането и администрирането на Linux – сървърни операционни системи.

Допълнителни изисквания:

 • Диплома за завършено висше техническо образование;
 • Добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорно отношение към работата.

Предимства:

 • Опит в работа с ITIL.

Нашето предложение:

 • Постоянен трудов договор с редовно изплащане на осигуровки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Работа в млад и мотивиран екип;
 • Място на работа: гр. София.

 

Необходими документи за кандидатстване:
1. Автобиография /CV/ с акцент върху вашия опит и образование;
2. Мотивационно писмо, копие от диплома и посочени телефон и e-mail за връзка.

Срок на изпращане до 17:00 часа на 15.11.2015г.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктно спазване на конфиденциалността на информацията в представените документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.