Структура

Управителен съвет

Председател:

доц. д-р Елиза Стефанова зам. ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация

Членове:

 доц. д-р Александър Григоров Директор
проф. д-р Тинко Тинчев председател на ОС на СУ
проф. д-р Димитър Денков председател на съвета на Деканите
доц. д-р Атанас Семерджиев

Директор:

 доц. д-р Александър Григоров стая: 109 тел: (+359 2) 865 71 11; grigorov@ucc.uni-sofia.bg

Зам. директор:

Административен секретар:

Теодора Антонова стая: 121 тел: (+359 2) 963 13 38; e-mail: teodora@ucc.uni-sofia.bg

Специалист проекти и качество:

Информационно обслужване

Началник отдел:

 Диана Занкова  стая: 116 тел: (+359 2) 8161 599; e-mail: didif@ucc.uni-sofia.bg

Служители:

Огнян Джерекаров стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: o.dzherekarov@ucc.uni-sofia.bg
Станка Такова стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: stanka@ucc.uni-sofia.bg
Теодора Момчева стая: 116 тел: (+359 2) 8161 599; e-mail: tedi@ucc.uni-sofia.bg
Валентина Киркова стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: vkirkova@ucc.uni-sofia.bg

Mрежово администриране

Началник отдел:

Владислав Георгиев  стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: digger@ucc.uni-sofia.bg

Служители:

Александър Стойков стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: astoikov@ucc.uni-sofia.bg
Георги Николов стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: georgi.silviev@ucc.uni-sofia.bg
Мариана Петкова стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: nitberg@ucc.uni-sofia.bg
Пламен Цанев стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: flame@ucc.uni-sofia.bg
Ясен Атанасов стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: yatanasov@ucc.uni-sofia.bg

Приложно програмиране и софтуерна поддръжка

Началник отдел:

Служители:

Анастасиос Папапостолу стая: 112 тел: (+359 2) 8161 564; e-mail: apapapostolu@ucc.uni-sofia.bg
Мария Пенелова стая: 112 тел: (+359 2) 8161 964; e-mail: mpenelova@ucc.uni-sofia.bg
Владислав Вълканов стая: 112 тел: (+359 2) 8161 964; e-mail: vvalkanov@ucc.uni-sofia.bg

Системна администрация

Началник отдел:

Служители:

Тодор Антонов стая: 112 тел: (+359 2) 8161 564; e-mail: t.antonov@ucc.uni-sofia.bg
Елена Савова стая: 112А тел: (+359 2) 8161 564; e-mail: e.savova@ucc.uni-sofia.bg
Радослав Радков стая: 113 тел: (+359 2) 8161 591; e-mail: rradkov@ucc.uni-sofia.bg
Станислав Панайотов стая: 112 тел: (+359 2) 8161 564; e-mail: stpanayotov@ucc.uni-sofia.bg
Михаил Пелтеков e-mail: misho@ucc.uni-sofia.bg