Системи

Системи поддържани от УЦИКТ

Адрес Описание Връзка с администратор
uni-sofia.bg Уебсайт на СУ Св. Климент Охридски webmaster@uni-sofia.bg
susi.uni-sofia.bg Студентска система СУСИ Администратори по факултети
elearn.uni-sofia.bg Система за електронно обучение elearn@uni-sofia.bg
research.uni-sofia.bg Система за научни публикации research@uni-sofia.bg
schedule.uni-sofia.bg Система за резервация на стаи schedule@uni-sofia.bg
email.uni-sofia.bg Електронна поща на СУ zimbra@uni-sofia.bg
online.uni-sofia.bg Кандидатстудентска система на СУ ksksupport@uni-sofia.bg
stipendii.uni-sofia.bg Система за студентски стипендии на СУ students@admin.uni-sofia.bg
survey.uni-sofia.bg Система за анкети на СУ survey@uni-sofia.bg
alumni.uni-sofia.bg Система за алумни на СУ

Системи хостнати в УЦИКТ

Адрес Описание
erasmus.uni-sofia.bg Програма Еразъм към Софийски Университет
germanistik.uni-sofia.bg Специалност немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“
manas.fcml.uni-sofia.bg Електронно списание на Центъра за източни езици и култури Софийски университет „Св. Климент Охридски”
crsa.uni-sofia.bg Център за регионални изследвания и анализи
bf.uni-sofia.bg Уебсайт на Биологически факултет
philol-forum.uni-sofia.bg Международен филологически форум
fss.bf.uni-sofia.bg Факултетен студентски съвет при Биологически факултет на СУ
bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език и по чужди езици
students.uni-sofia.bg/kn/ Комисия по настаняване – Официален сайт на Комисия по настаняване в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
see.uni-sofia.bg Специалност „История и геополитика на Балканите“ – Исторически факултет
ukh.uni-sofia.bg Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“
ceecom2019.eu 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019
tcpa.uni-sofia.bg Foundation „Theoretical and Computational Physics and Astrophysics“
projects.uni-sofia.bg Система за научноизследователски проекти
educareer.uni-sofia.bg Уебсайт на кариерен център за преподаватели
law.uni-sofia.bg Уебсайт на Юридически факултет
ucict.uni-sofia.bg Уебсайт на УЦИКТ
iot-hub.uni-sofia.bg IoT-hub – IoT Publishing library
mb.bf.uni-sofia.bg Методика на обучението по биология
fcml.uni-sofia.bg Уебсайт на Факултет по класически и нови филологии
forum.uni-sofia.bg Форум на СУ
bitys.med.uni-sofia.bg „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”
eas.uni-sofia.bg English and American Studies at Sofia University
sites.uni-sofia.bg/archive Университетски архив
alumni.fjmc.uni-sofia.bg Уебсайт на Алумни на ФЖМК
alumnitv.fjmc.uni-sofia.bg Уебсайт на Алумни на катедра Телевизия
confuciusinstitute.bg Уебсайт на институт Конфуций към СУ
diuu.bg Уебсайт на ДИУУ
sport.uni-sofia.bg Уебсайт на департамент по спорт
students.uni-sofia.bg Уебсайт на Студентски съвет
authors.uni-sofia.bg Система за научни публикации на СУ