Системи

Системи поддържани от УЦИКТ

Адрес Описание Връзка с администратор
uni-sofia.bg Уебсайт на СУ Св. Климент Охридски webmaster@uni-sofia.bg
susi.uni-sofia.bg Студентска система СУСИ Администратори по факултети
elearn.uni-sofia.bg Система за електронно обучение elearn@uni-sofia.bg
research.uni-sofia.bg Система за научни публикации research@uni-sofia.bg
schedule.uni-sofia.bg Система за резервация на стаи schedule@uni-sofia.bg
email.uni-sofia.bg Електронна поща на СУ zimbra@uni-sofia.bg
career.uni-sofia.bg Уебсайт на кариерен център на СУ career@uni-sofia.bg
campus.uni-sofia.bg Система за студентски общежития В процес на разработка
online.uni-sofia.bg Кандидатстудентска система на СУ ksksupport@uni-sofia.bg
phd.uni-sofia.bg Система за докторанти на СУ phdadmin@uni-sofia.bg
stipendii.uni-sofia.bg Система за студентски стипендии на СУ students@admin.uni-sofia.bg
survey.uni-sofia.bg Система за анкети на СУ survey@uni-sofia.bg
alumni.uni-sofia.bg Система за алумни на СУ

Системи хостнати в УЦИКТ

Адрес Описание
diaphanum.uni-sofia.bg Уеб приложение към сайта на Студентски съвет
erasmus.uni-sofia.bg Програма Еразъм към Софийски Университет
projects.uni-sofia.bg Система за научноизследователски проекти
eservices.uni-sofia.bg Портал за електронни услуги на СУ
educareer.uni-sofia.bg Уебсайт на кариерен център за преподаватели
forum.uni-sofia.bg Форум на СУ
compsys.fmi.uni-sofia.bg Уебсайт на катедра Изчислителни системи
translation.fcml.uni-sofia.bg Уебсайт по проект
espt.fcml.uni-sofia.bg Уебсайт на катедра Испанистика и Португалистика
gallery.uni-sofia.bg Галерия на СУ
germanistik2013.fcml.uni-sofia.bg Уебсайт на катедра Германистика
resocea.uni-sofia.bg Regime and Society in Eastern Europe
sites.uni-sofia.bg/english Уебсайт на катедра Англицистика и Американистика
sites.uni-sofia.bg/archive Университетски архив
sites.uni-sofia.bg/co2net-east Уебсайт по проект
sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey Система за анкети
sites.uni-sofia.bg/sssb Уебсайт на Сдружение на стипендиантите на САСАКАВА в България
sites.uni-sofia.bg/ubg Уебсайт на Университетски ботанически градини
alumni.fjmc.uni-sofia.bg Уебсайт на Алумни на ФЖМК
alumnitv.fjmc.uni-sofia.bg Уебсайт на Алумни на катедра Телевизия
bitys.med.uni-sofia.bg Уебсайт по проект
confuciusinstitute.bg Уебсайт на институт Конфуций към СУ
diuu.bg Уебсайт на ДИУУ
sport.uni-sofia.bg Уебсайт на департамент по спорт
students.uni-sofia.bg Уебсайт на Студентски съвет
authors.uni-sofia.bg Система за научни публикации на СУ